فرم درخواست نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی

نام شما (الزامی)

نام خانوادگی شما ( الزامی )

همکاری ( الزامی )

نام فروشگاه ( الزامی )

آدرس فروشگاه ( الزامی )

تلفن ثابت با کد ( الزامی )

تلفن همراه ( الزامی )

فکس

پست الکترونیکی

نوع جواز کسب ( الزامی )

شماره جواز کسب ( الزامی )

اعتبار جواز کسب ( الزامی )

تاریخ تاسیس ( الزامی )

سابقه فعالیت در زمینه صنعت (سال) ( الزامی )

مدرک تحصیلی ( الزامی )
 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری و بالاتر

وضعیت مالکیت ( الزامی )
 مالک مستاجر

وضعیت محل فعالیت ( الزامی )
 فروشگاه دفتر اداری دفتر فنی

متراژ فروشگاه ( الزامی )

متراژ سر درب ( الزامی )

تعداد دهنه ( الزامی )

متراژ فضای مورد نظر جهت نصب دکور به ترتیب : طول، عرض، ارتفاع (متر)
( الزامی )

محل تحاری ( الزامی )
 داخل بورس، خیابان اصلی داخل بورس، خیابان فرعی خارج بورس، خیابان اصلی خارج بورس، خیابان فرعی

تعهد جهت فروش انحصاری محصولات آریادُر ( الزامی )
 می پذیرم نمی پذیرم

تعداد افراد فعال در فروشگاه ( الزامی )

دارای مدیر فروش ( الزامی )
 بلی خیر

بالاترین مدرک تحصیلی پرسنل ( الزامی )

تعداد جمعیت شهر متقاضی خرید ؟ ( الزامی )

فاصله با مرکز استان ؟ ( الزامی )

اقلامی که در فروشگاه فروخته می شود ؟ ( الزامی )

سوابق تجربی در خصوص فروش محصولات مشابه (درب ضد سرقت یا پیش ساخته)( الزامی )
 دارم ندارم

در صورت پاسخ مثبت نام برند های خریداری شده ( الزامی )

سابقه اخذ نمایندگی (الزامی )
 دارم ندارم

درصورت پاسخ مثبت نام نمایندگیها ( الزامی )

پیش بینی فروش تعداد درب ماهیانه (چند لنگه) (الزامی )

پتانسیل فروش استان به صورت میانگین در ماه (چند لنگه) ( الزامی )

انبار (الزامی )
 دارم ندارم

محل انبار ( الزامی )
 دور از فروشگاه نزدیک فروشگاه

معرفی سه بانک جهت اولوبت قرار دادن تبادلات مالی ( الزامی )

عکس نمای بیرونی فروشگاه(الزامی )